Bedre breve til borgerne

 

 

 

 

Ole Wejse Svarrer

Journalist, forfatter, rådgiver

og underviser i skriftlig kommunikation

 

mail: wejse@skriiv.dk

mobil: 2071 6465

 

KURSUSFORLØB OVER FLERE DAGE

Lær at skrive bedre mails og

breve til borgerne

Skriv så borgeren forstår dig, og spar dig selv for unødige efteropgaver og klager. Du lærer at skrive breve og e-mails til borgerne om vanskelige emner, så du bliver forstået. Du lærer at sætte dig i modtagerens sted og får bunkevis af tips og gode råd til bedre breve. Uanset om de er fysiske eller elektroniske.

Når kurset er slut kan medarbejderne kommunikere skriftligt med borgerne, så borgerne føler, at de bliver behandlet godt og fair, og så sagsbehandlerne opnår en bedre kontakt og modtager færre klager/opklarende spørgsmål.

 

En vigtig del af kurset handler om, hvad man skal være opmærksom på, når al kommunikation skal foregå elektronisk.

 

Målet er breve til borgerne, som af borgerne opleves som venlige og forståelige med et klart budskab. Vi tager afsæt i konkrete breve fra hverdagen og deltagernes udfordring med den skriftlige kommunikation med borgerne.

 

Efter kurset kan du:

 

  • Finde og skrive det vigtigste først
  • Vurdere et brev ud fra modtagerens synspunkt
  • Skrive et brev i et sprog, som modtagerne forstår
  • Være bevidst om hvilke signaler et for svært formuleret brev sender til modtageren
  • Give sparring på kollegaers breve i dagligdagen

 

Kurset foregår over flere gange og bygges op af følgende elementer:

 

  • Introduktion: Rundt om kurset, program, mål og struktur
  • Refleksion: En borger fik et brev; Hvad tænkte han? Spørgsmål? Tonen? I øjenhøjde? Accept af præmissen for kendelsen?
  • Dialog: Hvad skal et brev? Hvorfor skriver vi som vi gør? Hvordan tiltaler vi borgerne?
  • Teori: Hvordan finder jeg det vigtigste og får det tydeligst frem?

 

Kurset udbydes i samarbejde med Potentialehuset. Læs mere om kurset her.

fakta

 

Kurset afvikles over tre til fire undervisningsdage á 4 timer. Det afsluttes med et indiviuelt coachingmodul, hvor hver enkelt deltager får individuel rådgivning og sparring.

 

Før kurset får alle deltageren en føropgave, som skal løses. Den øger læringen og gør deltagerne mere motiverede. Der er overskuelige hjemmeopgaver mellem kursusdagene.

 

Kurset udbydes i samarbejde med Potentialehuset, der har 20 års erfaring med at undervise medarbejdere i det offentlige.

 

Ring på 2071 6465 eller send en mail til wejse@skriiv.dk for at få et uforpligtende tilbud.

 

Undervisning og rådgivning i kommunikation

 

 

 

 

 

SKRIIV ApS

Rådgivning og undervisning i kommunikation

www.skriiv.dk | wejse@skriiv.dk | 2071 6465

Kielshøj 24 | 3520 Farum | CVR 34689385