Kommunikation for sundhedspersonale

TRE-DAGES KOMMUNIKATIONSKURSUS FOR SUNDHEDSPERSONALE

Tal til patienten,

så patienten forstår, hvad du siger

fakta

 

Introprisen for kurset i juni er 2.600 kroner incl. kursusmateriale og forplejning.

 

Kurset afvikles tirsdag til torsdag den 16. til 18. juni 2015 i Kultur og Aktivitetscenter Stien i Farum – ca. 500 meter fra Farum Station. Hver dag fra 09.00 til 15.00.

 

Kursets afholdelse forudsætter mindst seks deltagere. Tilmeld dig senest onsdag 10. juni 2015 ved at sende en mail til wejse@skriiv.dk.

 

Tilmelding er bindende.

 

Find vej:

stien.furesoe.dk/FindVej.aspx

 

 

 

 

 

 

Ole Wejse Svarrer

Journalist, forfatter, rådgiver

og underviser i skriftlig kommunikation

 

mail: wejse@skriiv.dk

mobil: 2071 6465

 

 

Undervisning og rådgivning i kommunikation

 

 

 

 

Når du kommunikerer kompetent, får du tilfredse patienter. Når du taler et sprog, som de forstår, bliver dine budskaber forstået.

 

Kurset tager afsæt i kommunikationsværktøjet PublicProfessionals. Konceptet bygger på psykolog Daniel Golemans teorier om, at de bedste ledere er dem, der bevidst skifter mellem ledelses- og kommunikationsstile. Teorierne er oversat til et koncept om borgerkontakt og kommunikation.

 

I PublicProfessional ses den professionelle som leder af et samarbejde og en dialog med borgeren. PublicProfessional tager udgangspunkt i otte måder at kommunikere på og introducerer en tænkning, hvor du lærer at flekse mellem otte kommunikationsstile afhængig af patienten og situationen.

 

  • Du får nye muligheder til at komme videre med eller trænge ind til en patient
  • Du sikrer, at du bliver forstået, og at patienten føler sig talt til i øjenhøjde
  • Du gør dig bevidst om hvilke kommunikationsstile, du bruger mest og hvilken effekt det har

 

Kurset vil have fire hovedtemaer:

 

  1. PublicProfessionals: Du lærer, at jonglere mellem de otte kommunikationsstile
  2. Det vigtigste budskab: Du får enkle værktøjer til at finde de vigtigste budskaber - set fra patientens stol
  3. Fjern støj: Du lærer at fjerne fyld og unødig støj, så budskaberne står tydeligere frem
  4. Det gode argument: Vi går i kødet på den argumentmodel, som den britiske filosof, forfatter og underviser Stephen Toulmin har beskrevet, så du fremover bedre forstår patientens argumenter - og kan agere efter dem.

 

Praktisk information

 

Kurset varer tre dage á 6 timer. Det vil afveksle mellem teori, øvelser, gruppearbejde og rollespil. Vi arbejder med dine egne cases. På tredjedagen træner du dine nye færdigheder med en uddannet skuespiller.

 

Cirka en uge inden kurset modtager du via mail en lille forberedelsesopgave. Det er vigtigt for dit udbytte af kurset, at du løser opgaven. Jeg anbefaler også, at du inden kurset planlægger en intern undervisningsdag, som du holder efter kurset, hvor du præsenterer dine daglige kolleger for din nye viden.

 

 

SKRIIV ApS

Rådgivning og undervisning i kommunikation

www.skriiv.dk | wejse@skriiv.dk | 2071 6465

Kielshøj 24 | 3520 Farum | CVR 34689385